I disse to oppgavene skulle vi først lage to komposisjoner på hver sin scene og deretter lage knapper slik at det er mulig å bevege seg mellom de to scenene.

Den ene scenen skulle ha harmoni mellom typografi og elementene, den andre skulle ha kontrast.  Vi skulle egentlig lage statiske scener og legge ut jpeg av dem her, men jeg ble tatt litt av bølgen Flash og har derfor laget dem som animasjoner.

I den første scenen har jeg laget harmoni mellom typografi og elementer i at ordene og formen på dem harmonerer med scenen de forflytter seg på.  I den andre scenen har jeg brukt de samme ordene og typografien, men i en scene som er kontrast både i farger, form og hastighet.

Her er linken:

http://elevarbeid.webstudent.no/dmk1_nettstudier/anne_nygard/html/learning-activities-2.html