I denne oppgaven skulle vi legge inn et header element og tre paragraf elementer i en ny HTML side.  Vi skulle deretter style elementene med CSS.

Margin: 15 px

Padding: 5 px

Background-color: #999

Border: thin solid #000

Og her er resultatet:

Advertisements