Jeg fant at det var relativt enkelt å lage denne siden.  Den største tekniske utfordringen jeg traff på var når jeg skulle ta en print screen av sidene.  Jeg har knappen på tastaturet, men den virket ikke. Brukte massevis av tid på å forsøke å finne ut hvorfor, men ga til slutt opp.  Brukte istedenfor snipping tool.

Den andre utfordringen var jo å få alt riktig. Det var veldig lett å glemme et tegn og så ble alt helt galt.

Det å følge rekkefølgen med hvilken tag som skal stå først og avsluttes først er også av og til en utfordring, men jeg har lært at de må avsluttes i motsatt rekkefølge enn de startet.  En dame sa en gang at html kan sammenliknes med å putte mange boller inni hverandre.  Du starter med de største og bollene bli mindre og mindre ettersom du putter dem oppi. Når du skal ta dem ut igjen begynner du innerst med de minste og fjerner dem en og en til du står igjen med den ytterste, største bollen.