You are currently browsing the monthly archive for January 2012.

I denne oppgaven skulle vi ta bilder under en reise på en mobil enhet som f.eks. bil, sykkel, tog, buss etc.

Vi skulle velge ut tre bilder som skal formidle essensen av reisen.  Vi skulle velge bilder etter punktene: Tema, vinkel på historien og følelser vi ønsker å engasjere.

Mine bilder er fra en biltur til hytta på fjellet.  Vi reiste etter jobb, så det ble fort mørkt og vi fikk snøstorm på vegen opp.  Følelsene jeg ønsker å få frem er hvordan det er å sitte i en lun og varm bil mens det stormer og snør på utsiden.  Hvordan lydene blir dempet på grunn av snø på asfalten, og hvordan det føles når man til slutt må ut av den varme bilen og ut i snø stormen.  Jeg tjuvstartet litt på denne oppgaven, da vi skulle på hytta i helgen som var, men pytt, pytt.

 

I denne oppgaven skulle vi fotografere en ballong.  På forhånd skulle vi besteme oss for om vi ville ta et bilde med enten

-Low-key med høy kontrast mellom lyst og mørkt

-Low-key med lav kontrast mellom lyst og mørkt

-High-key med høy kontrast mellom lyst og mørkt

-High-key med lav kontrast mellom lyst og mørkt.

Jeg hadde en del hvitt stoff liggende, så jeg hang det opp på veggen og over et lite bord.  Som lys brukte jeg to halogenlyskastere vi hadde i kjelleren.  Jeg valgte å ta bildet med high-key og høy kontrast mellom lys og mørke.

 

Har nå sloss med WordPress og med issuu.com for å få inbedded filen her,  men har ikke fått det til.  Legger derfor midlertidig linken til pdf filen inntil jeg får det til.

Å studere kunst og lys er spennende, spesielt når vi må gå helt tilbake til år 1000.  Frem til 1400 tallet, var malerier stort sett flate og ikke så veldig realistiske. Skygge og lys var lagt inn, men med for lite kontrast til at det ga noen dybde virkning.  Så i begynnelsen av 1400 tallet begynner kunsten å ta en helt ny retning og malerier ble mer realistiske, mer detaljerte.  Olje maling gjorde at det var lettere å gradere fargene og blande dem på lerretet enn det man kunne med tempera, så materialene man hadde å jobbe med ble bedre.  Likevel er det spekulasjoner på om den brå endringen fra flatt til bilder med detaljer og dybde kan ha andre årsaker også.  At man begynte å bruke linser for å lettere kunne plassere ting og tang i rett forhold til hverandre er en teori.  En slags forfar til foto apparatet – camera obscura – gjorde det mulig å gi et oppned bilde av det man ønsket å male projisert direkte på lerretet.  Olje gjordet det lettere å manipulere detaljer inntil de var slik man ønsket det, noe som gjorde det lettere å få mange fler detaljer i bildene enn tidligere.  En annen teori er at hensikten med kunst lenge var sentrert rundt religion.  Man brukte ikke levende modeller, men malte ut fra hukommelsen og fantasi hvordan man ønsket å fremstille de religiøse motivene.  På 1300 tallet begynte kunsten å ta en annen retning.  Mange ønsket bilder av personer de kjente eller å portrettere prominente personer. Dette stilte mer krav til detaljer og likhet, ennnår man produserte ikoner og religiøs kunst.    Uansett hva årsaken var, så ser man en utvikling fra todimensjonal til illusjonen av tredimensjonal kunst og bevist bruk av lys og skygge for å få det til utvikle seg stødig fra 1400 tallet og frem til i dag.

LYSBRUK I PORTRETTER DE SISTE 1000 ÅRENE

Har levert Oblig 06 i dag.  Har storkost meg med denne oppgaven og er glad for at jeg ENDELIG har lært om CSS.  Har nå bestilt en haug med bøker om Dreamweaver, HTML og CSS for å lære mer.

Hadde en problematisk dag i dag med å få opp nettstedet mitt i browseren, helt til jeg fant ut at jeg har skrevet addressen inn i Google istedenfor browseren.  Passe flaut.  Det verste er jo at jeg har en nettside om smykkelaging, så akurat DET burde jeg ha vist, men det var blåst langt ut av hodet mitt og lenger.

Men, nå er nettstedet oppe og går og rapporten med link er levert.  Skal nå ha en lang og deilig helg, før nye utfordringer på mandag.

http:elevarbeid.webstudent.no/dmk1_nettstudier/anne_nygard/html/

Notat 1.mai 2012:

Denne nettsiden eksisterer ikke lenger,  Har gjort mange endringer og her er den nye versjonen:

http://elevarbeid.webstudent.no/dmk1_nettstudier/anne_nygard/html/index-3.html

I denne oppgaven skulle vi plassere de tre taggene fra en vertikal plassering til en horisontal plassering.  Vi skulle først sette bredde på >div-id>tag og <p> taggene.  #header 700 px

<p>: 200 px.

Vi skulle bruke de samme egenskapene som vi la inn i forrige oppgave.  Hver kolonne ble derfor: 200 px + padding 10 px (5 x 2) + margin 30 px (15 x 2) + border 2 px (1 x 2) = 242 px.  Da 242 px x 3= 726 px og headeren er 700 px lot jeg boksene være 200 px totalt med padding og margin trukket fra den totale bredden av boksen.  Derfor satt jeg boks breddene til 158 px  (158 + 10 + 30 + 2 = 200 px)

Jeg syntes dette var forvirrende, før jeg forsto at når man bruker position relative, så forholder elementet seg til elementet over. Så om du setter boks B til relative og top:50, så plasserer den seg 50 px fra bunnen av boksen over  (A) og mot x-aksen.  Den forholder seg ikke til toppen av dokumentet eller containeren.  Med position Absolute, forholder den seg til x-aksen, så om du setter boks B til Absolute og Top:50, så plasserer den seg 50 pixler fra x-aksen.

Fortsatt litt forvirrende, men det blir vel mer forståelig etterhvert.  Uansett her er de forskjellige settingen jeg prøvde ut:

Her er boksene plassert horisontalt ved siden av hverandre.  Jeg har brukt disse verdiene:

B:  Relativ, Top:-235  Left:242

C: Absolute  Top:75  Left:484

B: Relative  Top:-50  Left:200

C:  Relative  Top:-150  Left:350

Alle boksene er nå totalt 242 px (boks + margin + padding)

B: Relative  Top:-50  Left:200

 

C:  Relative  Top:-150  Left:484

B: Relative  Top: -235  Left:242

B:  Relative  Top:75  Left:242

B:  Absolute  Top:75  Left:242

I denne oppgaven skulle vi legge inn et header element og tre paragraf elementer i en ny HTML side.  Vi skulle deretter style elementene med CSS.

Margin: 15 px

Padding: 5 px

Background-color: #999

Border: thin solid #000

Og her er resultatet:

I denne oppgaven skulle vi legge inn div-tag bokser og fargelegge boksene.  Deretter skulle vi utheve et ord som gjentar seg på siden, og til slutt legge en tynn sort border rundt et av elementene.

Vi har fire typer navigasjon:

Direkte navigasjon:

Brukeren skriver søkeordet direkte til et nettsted ved å skrive det inn i nettleserens addressefelt, og legger til .com, .org, .no etc.  Det bringer brukeren direkte til nettsiden.

Søkbar navigasjon:

Bruker skriver det hun søker etter i et søkbart felt på nettsiden.  Hun får da treff kun på sider som tilhører nettstedet.

Linær navigasjon:¨

Bruker navigerer seg gjennom nettstedets sider  i en rekkefølge som er bestemt av nettstedets utvikler.

Tab navigasjon:

Et bilde, en tekst eller ikon etc som er linket til andre sider enten innen nettsttedet eller til andre nettsteder.

I tillegg kan vi dele inn navigasjon i tre typer: Global, lokal og contextual navigasjon.

Global navigasjon er oftest tab navigasjon og viser hva nettsiden inneholder med linker til T2 sider.

Lokal navigasjon viser brukeren hvor hun kan gå innenfor den valgte kategorien.

Contextual navigasjon hjelper brukeren å navigere i innholdet på den siden hun er på.

God navigasjon betyr at vi klarer å guide brukeren til rett sted.   Tips som gir god navigasjon:

Logo på samme sted på alle sidene.

Utheving av menyvalget slik at brukeren hele tiden vet hvilken side hun er på.

Brødsmule sti som viser hvor brukeren befinner seg i navigasjonshierarkiet.

Ha en beskrivende tittel slik at brukeren vet hva siden inneholder

I denne oppgaven skulle vi bruke nettstedene fra research oppgaven og beskrive hva slags navigasjon de har:

 

http://www.wspa-international.org/

Har søkbar navigasjon på alle sidene.  Plassert øverst til høyre

Har brødsmule sti

Har tab navigasjon i form av bilder og tekst som leder til andre sider innen nettstedet

Har logo plassert øverst til venstre på alle sider

Har en beskrivende tittel på sidene

Har uthevet i svart i brødsmulestien  og den lokale navbaren i venstre kolonne, som viser hvilken side brukeren er på

Global navigasjon horisontalt øverst, lokal navigasjon i venstre kolonne

http://www.matoppskrift.no/

Har søkbar navigasjon plassert centert øverst og integrert i headingen.

Litt forvirrende brødsmulesti som istedenfor å vise hvilken side brukeren kommer til, viser hovedside:resultat av søk.

Har dropdown meny for hver link i den globale navbaren som er plassert horisontalt under headingen. Dropdown menyen viser både T2 og T3 valg. Dvs at en ny dropdownmeny åpnes når en av T2 linkene blir klikket på.

Siden har tab navigasjon i form av klikkbare bilder og tekst

Har ikke så gode beskrivende tittler på sidene, men har en ny boks for utvidet søk øverst på sidene.

Har lokal navigasjon i venstre kolonne.  Ny dropdown meny åpnes når de blir klikket på, til sider i neste nivå.

http://www.seduce.no/

Har søkbar navigasjon, lineær navigasjon og  tab navigasjon.

Både global og lokal navigasjon i venstre kolonne

Har brødsmule sti, men ingen utheving av siden i den. Har utheving av siden i den lokale navbaren.

Har ingen beskrivende tittel på sidene, men har heller ikke behov for det, i og med at det er en salgsside og bilder av produktene viser innholdet av siden.

http://www.realestate.com.au/buy

Har søkbar navigasjon og tab navigasjon

Har global navbar horisontalt og lokal nav. I venste kolonne.

Likevel virker siden rotete og det er vanskelig å navigere gjennom sidene.  Tab navigsjonen tar brukeren til andre nettsteder.

Det er ingen tydelig og beskrivende tittel på sidene.  Har stort utvidet søkefelt øverst på sidene.

Ingen brødsmulesti

http://www.petsathome.com/

Siten har global navigasjon i to rader over  i form av tekst linker og under i form av navbar knapper.  Hver knapp har en dropdown meny.

Nettstedet har en brødsmulesti og en lokal navigasjon i venstre kolonne.

Hver side har en beskrivende tilttel som forteller om innholdet på sidene.

Logo er plassert på samme stedet og contakt me linken er godt synlig i øverste link rad.

Siten har søkbar navigasjon

http://www.buy.com/

Hovedsiden har ingen markert global eller lokal navigasjon og virker noe rotete i øverste halvdel.  Lenger nede på siden er det et stort felt med tab navigasjon i form av kategorier til de forskjellige produktene.

Lokal navbar i venstre kolonne på undersidene.

Søkbar navigasjon øverst på siden

Beskrivende overskrift på kategori sidene

Utvidet søke mulighet på produkt sidene

Logo på samme sted.

Ingen brødsmule sti

http://www.polymerclaycentral.com/

Veldig rotete hovedside.

Har søkbar navigasjon og global navigsjon i venstre kolonne

Tab navigasjon  i form av tekst

Vanskelig å se hva som er logo på grunn av rotete hovedside

Ingen brødsmulesti

Har link til hovedsiden nederst på alle sidene.

Har beskrivende tittel på alle sidene.

http://www.oswd.org/

Har lineær og tab navigasjon men ingen søkbar navigasjon

Global og lokal navigasjon i venstre kolonne.

Logo på samme sted

Ingen brødsmulesti, men har ikke så mange nivåer at det trengs.

Ingen beskrivende tittel på sidene, men har bilder av produktene

I denne oppgaven skulle vi lage sitemaps over 3 av de nettstedene vi fant i research oppgaven tidligere i uken.  Jeg har laget sitemapene i Freemind, et av programmene vi fikk anbefalt fra skolen.  Ved første øyekast så det veldig komplisert ut, men jeg fikk det til til slutt.  Det var en tidskrevende oppgave, men ga meg god innsikt i hvordan nettstedene var bygget opp i forskjellige nivåer.

WSPA:

OSWD.org

 

Secuce.no

I denne oppgaven skulle vi ta tre av de nettsttedene vi fant i forrige oppgave og definere hva som er nettstedets byggeklosser og elementer.  Vi skulle lage en wireframe illustrasjon som viser hovedsidens byggeklosser.

1.  WSPA

2. matoppskrift.no

3.  seduce.no