I denne oppgaven skulle vi ferdigstille Adobe indesign Curb magasine filen til trykk.

Jeg er ikke helt sikker på om jeg har fått dette helt til, men jeg lagret filen som PDF med følgende settinger:

High quality print

Compatilbility: Acrobat 5,  All pages + spreads

Color images:  Bicubic downsapling to 300 ppi,  compression: Automatic

Marks:  cropmarks, bleed marks, registration marks, color bars, page information

Output: No color conversion

Subset fonts when percent of character used is less than: 100%

Deretter gikk jeg til Links i indesign og sjekket at alle bildene var CMYK.  Noen var ikke det, så jeg  rettet dem ved å gå til edit with photoshop. Der valgte jeg images > mode og valgte der CMYK.

Deretter gikk jeg til Fil > package og sjekket at det ikke var noen feilmeldinger.  Når det var gjort exporterte jeg filen til Pdf gjennom package. Da fikk jeg en folder der fonts, bilder og instruksjoner var samlet.

Det gikk greit helt hit, men når jeg forsøker å legge den mappen ved her, så er den tom.   Må lete videre for å finne ut hvordan den skal vedlegges og sendes til trykkeriet

curb magasine

Advertisements