You are currently browsing the monthly archive for October 2011.

I denne oppgaven skulle vi ta for oss 4 sider fra blader/aviser og tegne inn grids og margin guides.  Vi skulle måle og reflektere over hvordan kolonnestørrelsen fungerte i forhold til lesbarheten.

1.  Viasat

Topp marg: 1 cm  Bunn: 0,8

Inne marg: 0,5  ytre marg: 0,6

Gutter: 0,6

Kolonner: 3 stk   Den øverste tekst blokken er sentrert over den midterste kolonnen og siden.  Av kolonnene er det kun den venstre som er avgrenset. De to andre består av et bilde som går over begge kolonnene.

Det er liten font, men den er lett å lese, da det er korte tekstblokker.

2.  VG forside:

Topp marg: 1,5 cm   Bunn:  1,5 cm

Inne marg: 1 cm   Ytre marg:  2 cm

To kolonner, en bred og en smal. Den store består sannsynligvis av mange smalere kolonner med o.5 cm gutter mellom. Den smale kolonnen består av to smalere kolonner.   Videre en siden sannsynligvis delt inn i 5 rader med 2 mm gutter mellom.  Siden er oversiktlig på tross av mye informasjon i form av stor font og bilder.

3.  Bead and button

Topp marg: 1,6 cm  bunn marg:  1,4 cm

Inne marg:  1,4  Ytre marg:  1 cm

3 kolonner med 0,5 cm gutter.  Hver kolonne 6 cm.

En veldig ryddig og strukturert side.  Selv om skriften er liten, er den lett å lese og siden er oversiktlig.

4.  Handmade:

Topp marg:  1,5 cm  Bunn marg:  1,5 cm

Inne marg: 1,5 cm  Ytter marg: 1,5 cm

Tre kolonner med 0,5 cm gutter mellom. To av kolonnene er slått sammen til en bred kolonne.

Mye tekst på siden, men den er ryddig og strukturert og lett å lese.

I dag hadde vi gruppeoppgave der vi skulle diskutere layout stilene symmetrisk, asymmetrisk og blandet stil.

Asymmetrisk layout.  Her er teksten plassert øverst på venstre side av bildet.  Siden er nøye balansert med farger, tekst og bilde.  Det ble lagt frem mange gode forslag i diskusjonen, og vi kom vel til at dersom den asymmetriske layouten ikke inneholder for mange elementer, så er det en veldig god og anvendelig layout.  Kan lett bli litt rotete dersom det er for mye som skjer på siden.

Symmetrisk layout.  Her er tekst og bilder nøye plassert symmetrisk under hverandre.  I diskusjonen kom det frem mange veldig gode sider med symmetrisk layout, og det var vel den vi kom frem til at var den som vi likte best.  Det kan gi en ryddig, rolig og harmonisk virkning, men også dramatisk og direkte  ved bruken av sterke bilder og font.

 

Kombinasjon mellom symmetrisk og asymmetrisk layout.  Denne siden er ryddig og strukturert på tross av at det er en kombinasjons layout.  I diskusjonen ble det lagt frem mange forskjellige variasjoner, og dette er vel den layouten som fungerer best dersom man skal ha frem mye budskap på en side.  Kan lett bli veldig rotete og kaotisk.  Det var også noen ganger vanskelig  å skilne mellom asymmetrisk layout og kombinert layout, spesielt på sider med mye font.

I bunn og grunn var det vanskelig å si hvilken layout som vi syntes fungerte best.  Hvilken man bruker har mye å si med hva man vil formidle og hvor mye informasjon man skal gi på samme siden.  Altså er hver god til sitt bruk.

I denne oppgaven skulle vi lage invitasjons skissen vi laget i forrige oppgave, i Indesign.

Første utfordringen jeg møtte var å finne ut hvor mange pt målene jeg hadde brukt i skissen var, siden jeg hadde laget den etter milimeter mål. Jeg måtte regne det om slik at jeg fikk lagt inn riktige marger.

Å lage kolonnene gikk greit.  Jeg skulle ha tre kolonner, men fant ut at det ikke gikk an å lage forskjellig bredde på hver kolonne ( i hvertfal klarte jeg ikke å finne ut av hvordan det skal gjøres)  Derfor måtte jeg dele det hele i fire kolonner, slik at den midterste besto av to og ikke en.

Jeg delte deretter hver kolonne inn i to, slik at jeg til sammen hadde 8 kolonner, hver med 12 pt melomrom.  Deretter delte jeg dem inn i tre rader i høyden, igjen med 12 pt mellomrom.  Jeg satte så inn brette merkene.  Her måtte jeg regne ut hvor de skulle være nøyaktig.

Deretter begynte jeg med plasseringen av bilder og tekst.  Jeg fulgte læringsvideoene og fikk tekst og bildefeltene relativt greit på plass.

Den store H’n på forsiden av invitasjonen laget jeg i Illustrator og limte den inn som et bilde ved å bruke Place. Jeg skrev så inn resten av teksten, men fikk ikke til å manipulere teksten i høyde og bredde, slik jeg ønsket.   Jeg forsøkte så å skrive den i illustrator og lime den inn som t bilde via Place, men da fikk jeg en ramme rundt som jeg ikke fikk bort igjen.  Etter mye leting og prøving, fant jeg ut at dersom jeg kopierte teksten eller bokstavene mens jeg var i Illustreator, så kunne jeg bruke paste og sette det inn i Indesign, og da hadde jeg mulighet til å manipulere teksten slik jeg ville i høyde og bredde.

Forside og bakside

Innside

Nå som vi har vært gjennom både Adobe photoshop og illustrator, synes jeg det var relativt enkelt å lære indesing.  Menyene er mye det samme, det samme gjelder toolbaren.  Det er lettere å vite hvor jeg skal lete i menyene for å finne det jeg trenger.  Jeg synes også det er forbausende enkelt å jobbe med flere av programmene samtidig og importere og eksportere dem i mellom.

I denne oppgaven skulle vi lage en layout til en invitasjon til den årlige høstutstillingen i Oslo.  Den skulle lages på et A4 format og vi skulle tegne og brette.

Jeg begynte friskt og brettet og skisset mange forskjellige format før jeg begynte å tenke at det kanskje ikke ville være så lett å lage dem i InDesign som det var å brette og skisse på papiret.  Modererte meg så litt til en invitasjon med to bretter og åpningen på midten.  Deretter gikk jeg til InDesign og prøvde å lage den. Det viste seg å være mer komplisert enn jeg hadde regnet med, og jeg måtte være nøyere med målene på kolonner, mellomrom og Guidelines. Så da var det på’n igjen, denne gangen med linial og kalkulator.

Det ble noen versjoner her også, da det ikke var så enkelt å få plassert tekst og bilder på en måte som vil lede blikket gjennom invitasjonen, og gi akurat passe dose informasjon i form av tekst.

Jeg valgte en blanding mellom symmetrisk og asymmetrisk design.  Og plasserte tekst og bilder slik at det ble en balanse i layouten.  Jeg kunne ha tenkt meg forskjellig bredde på mellomrommene mellom kolonnene, men det vet jeg ikke hvordan jeg skal gjøre enda.  Jeg plasserte teksten inne i invitasjonen slik at den kan leses naturlig ovenfra til venstre og nedover mot høyre.  For at layouten ikke skal bli for tung, la jeg inn blanke felt uten tekst eller bilde.  Baksiden har ingen bilder, kun tekst.  Her tenkte jeg å plassere generell informasjon om hvor utstillingen er, åpningstider osv.

Og her er min første endelige layout skisse:

Endelig ferdig med Oblig03 🙂

Her er linken: 
http://www.mp3ye.eu/default.php?q=if+this+is+the+last+kiss

 

I denne oppgaven skulle vi velge to ord med motsatt mening og lage en komposisjon som formidler budskapet fra begge ordene.  Vi kunne bruke font, egne komponerte elementer og bilder fra bildearkivet.

Jeg har valgt ordene VARM  og KALD.

For å illustrere ordene laget jeg en mandala med kalde farger og en med varme farger.  Kalde farger trekker seg tilbake i forhold til varme, og jeg laget den kalde mandalaen liten og den varme en del større, for ytterligere å understreke dette.

Deretter brukte jeg en gradient med isblå og orange-rød, der den kalde mandalaen ble plassert i den kalde sonen og den varme i den varme sonen.

Jeg har brukt et bilde av en edderkopp. For å skape en balanse mellom den store og den lille formen, plasserte jeg de fleste edderkoppene rundt den lille formen og mellom de to.  Jeg varierte størelsen på edderkoppene for å skape en illusjon av dybde i bildet, der edderkopper hopper fra den lille kalde planeten (mandalaen) og deretter kryper til den store, varme planeten.

Jeg laget linjer for skape perspektiv og for å understreke retningen av bevegelsen.  At alle edderkoppene på vei fra den kalde sonen til den varme, understreker illusjonen av bevegelsen.

Begge mandalene (planetene) er laget av et rytmisk sirkluært mønster, og gir en følelse av rotasjon og bevegelse.

Videre brukte jeg tekst  for å understreke dramaet i komposisjonen.  Teksten er også skrevet med tempererte farger, men denne gangen i motsatt størrelsesorden.  Store isblå bokstaver leder øyet mot den varme sonen i harmoni med strekene/veiene, mens små, røde bokstaver snor seg i buer fra øvre venstre hjørne mot midten av den varme planeten.  Bokstavene blir større jo nærmere de kommer sentrum.  Banen bryter med de rene linjene i de blå bokstavene og veiene, og er med på å understreke illusjonen av sirkluær bevegelse i den varme mandalaen.

For å skape textur til bakgrunnen i komposisjonen,og  for å bruke den negative plassen i komposisjonen aktivt for å trekke hele bildet sammen til en helhet, laget jeg et transparent lag av spindelvev med dugg.

I denne oppgaven skulle vi lage fire flater og demonstrere det visuell uttrykket til prinsippene balanse, linje, kontrast og rytme. Vi skulle bruke omrisset til en av skissene vi utarbeidet i aktiviteten skyggelegging, eller fra sesong bildene.

Balanse:

Her har jeg brukt en stor form i øvre høyre del av bildet og tre mindre former i nedre venstre del av bildet.  Jeg har også valgt en sterk orange farge på de små formene og en dus grønn på den store for å gi bildet ytterligere blanse.Her har jeg igjen brukt forskjellige størrelser og farge nyanser for å skape balanse.  Formen i mideten er mellomst både i farge og størelse og trekker bildet sammen til en helhet.

Linjer:

Rytme:

Kontrast:

 

I denne oppgaven skulle vi finne et bilde som representerte en av de følgende temaene:

Masse ødeleggelse, makt, jul, fødsel eller kjærlighet.

Jeg valgte dette bildet for å representere temaet masse ødeleggelse.  Bildet er tatt fra en konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig.

Jeg synes bildet snakker for seg selv.  Det viser en massegrav der døde mennesker ligger hulter til bulter, uten noe form for verdighet eller medfølelse.  De er kastet ned som søppel, nakne, magre, behandlet verre enn dyr.  Bildet er tatt i fugleperspektiv der man ser ned på graven.  Jeg tror ikke det har vært noen baktanke med å bruke dette perspektivet, men at det ble slik simpelthen fordi fotografen sto på kanten av graven.

I bakgrunnen av bildet ser man mennesker i uniform.  Bildet er gammelt så det er ikke lett å se dem tydelig, men de er der, overmakten.

For meg viser bildet masse ødeleggelse til fingerspissene, satt i system.  , Krematoriene kunne ikke lenger ta i mot mengden med døde, da det etterhvert ble for mange lik i leirene, så man måtte systematisere det med å bruke massegraver.  Bildet er sannsynligvis tatt av en av vaktene i leiren, som et slags trofe i et album.  (Ganske utrolig at tyskerne faktisk dokumenterte sine forbrytelser ned til minste detalj, men de var vel så sikre på sin overlegenhet at de ikke trodde det noen gang skulle bli brukt mot dem).

Bildet er et symbol det horrible ved massedrap.  På hvor lite et liv er i det totale, hvordan rasisme og etnisk utrydding er planlagt ned til minste detalj. Det er en påminnelse til oss om at vi må jobbe for at noe slikt aldri mer skal få skje.

Denne uken har hovedsakelig gått med på å jobbe med illustrasjonsoppgaven.

 
Tolkning av oppgaven

I denne oppgaven ble vi bedt om å lage en illustrasjon av en låt.  Målet er å få frem et originalt og nytt inntrykk.  Illustrasjone skal gi musikken en ny dimensjon.

Vi skal bruke både Adobe Photoshop og Adobe Illustrator for å lage en illustrasjon som visuellt fremstiller sangen.

Konsept og målgruppe

Låten jeg har valgt er ”If this is the last kiss” av Meat Loaf.

Meat Loaf er et band som spiller pop rock, og er mest kjent for albumene ”Bat out of hell”, ”Bat out of hell II”, ”Back into hell” og ”Bat
out of hell III”.  Disse albumene solgte over 43 millioner kopier og er et av de mest solgte albumene i verden.  Selv nå, etter 30 år, selges det fortsatt med 200 000 album årlig.

Vokalisten Michael Lee Aday (Meat Loaf) ble i 1994 kåret for  beste rock vocal performance og mottok en Grammy Award for låten ”I’d do anything for love”.

Låten ”If this is the last kiss” handler om et par som av en ukjent grunn må forlate hverandre, dvs hun har bestemt seg for å reise.  Han trygler henne om at de skal tilbringe den siste natten sammen:

I know you’re going, I know this is goodbye.

And I can’t make you stay

No matter no matter how I try

But ooh if you’re leaving

Please grant this one request

And leave my heart with some happiness

 

If this is the last kiss

Let’s make it last all night

If this is the last time

I’m ever ever gonna hold you

Let me hold you tight

Till the morning light.

If this is the last time

Ooh we’ll ever be together

Kiss me and baby give me something

Tender to remember you by

 

If  I  can’t be with you

Ooh baby all my life

The next best thing

Is you next to me all through the night

Pull all the shades down

Put your heart next to mine

Tonight give me a chance

To feel heaven just one more time

 

And ooh if you ‘re leaving

Honey I’ll set  you free

Just leave my arms this one sweet memory

 

If this is the last kiss (ref)

 If I can’t be with you (forts)

Låten er en slags pop rock balade.  Den uttrykker lidenskap, fortvilelse, kjærlighet og resignasjon over to mennesker som må skille
lag.  Årsaken til hvorfor hun vil reise kommer ikke frem, men Meat Loaf synger sammen med en kvinnelig vokalist Patti Russo, så det virker som om begge er fortvilet over bruddet som må komme.

Jeg er ikke flink til å tegne ting uten å ha noe å se etter, så  så snart jeg hadde funnet ut hva jeg ønsket å uttrykke med illustrasjonen gikk lette jeg rundt etter bilder jeg kunne bruke som base og bearbeide videre.

I denne oppgaven skulle vi velge et bilde og utføre en bildeanalyse etter komposisjon og mål og budskap med bildet.  Jeg valgte å løse oppgaven ved hjelp av Adobe.

Det er vist ikke å lett å lese hva som står, så jeg får skrive det om igjen:

De undereksponerte mørke feltene rundt kanten av bildet, danner en ramme rundt bildet, og bringer fokuset inn mot midten av bildet.

Forgrunnen har tydelige detajer som brosteinene.  Mellomgrunnen er fokuset i bildet.  Detaljene her er tydelige men med mykere overganger.  Bakgrunnen får også mye av oppmerksomheten på grunn av den skarpe sollyset mot den mørke rammen av trær.

Det sentrale punktet er plassert i midten av bildet, og det at menneskene er på vei innover i bildet skaper en illusjon av dybde og bevegelse.

Fokuset i bildet er sollyset og menneskene.  Tredelings regelen er ikke brukt i komposisjonen, da fokuset er plassert midt i sentrum og ikke på krysningspunktene eller på noen av strekene.

Gaten og de parkerte bildene danner linjer som fører blikket innover mot sentrum av bildet og lyset, i et ettpunkts perspektiv, og forsvinningspunktet ligger i øyehøyde.

Sollyset danner en sirkel omgitt av trær, bygninger og menneskene i bildet og trekker bildet sammen til en helhet.

Format:  bildet er ett portrett format, tatt i øyehøyde perspektiv.

Budskapet:  For meg uttrykker bildet godt den følelesen det er å gå på ettermiddagen, tidlig kveld, etter en lang innholdsrik dag. Solen står lavt på himmelen og kaster lange skygger.  Gruppen av mennesker som går i sentrum av bildet gir meg gode assosiasjoner om  å være omgitt av venner. Bildet er lunt og varmt og gir en følelse av trygghet og samhold.

Øyets vandring:  Det som umiddelbart fanger oppmerksomheten i bildet er det kraftige sollyset i midten. Deretter ledes øyet nedover mot menneskene, gaten og så til en av sidene,  følger den opp til toppen og ned igjen på den andre siden.